tvůrčí muziko-arte dílna

Co připravujeme?


Tvoříme soubor kreativních materiálů pro práci s dětmi s edukativním a terapeutickým přesahem.
Jsou určené pro všechny děti, které mají rády hudbu a barvy, které rády tvoří a rády si hrají.
Vkládáme do jejich tvorby tu nejmilejší energii co nasbíráme z přírody.
 

Postupně se rodí nové básničky či písničky doplněné milou a barevnou grafikou korespondující s jednoduchými texty. Témata jsou volená tak, aby jim i ti nejmenší, nebo právě i děti s určitým handicapem mohly porozumět a mohly je tak inspirovat k aktivnímu zapojení se. Ilustrace jsou vytvářené velmi jednoduše a citlivě, aby usnadnily dětem orientaci a propojení vjemů a mohly tak přinášet nové podněty (např. k povídání nebo tvoření).

Zařazujeme i rituální písničky pro všední úkony, které často pomáhají právě v orientaci v čase, a to nejen dětem s handicapem.

Příroda nedala lidem sny, aniž by jim neumožnila je uskutečnit.