tvůrčí muziko-arte dílna

Co připravujeme?


Tvoříme soubor kreativních materiálů pro práci s dětmi s edukativním a terapeutickým přesahem.
Jsou určené pro všechny děti, které mají rády hudbu a barvy, které rády tvoří a rády si hrají.
Vkládáme do jejich tvorby tu nejmilejší energii co nasbíráme z přírody.
 

Jako první připravujeme set "KONÍK" a to ve spolupráci se Střediskem doporučené hiporehabilitace a praktické výuky České hiporehabilitační společnosti Kamenitý vrch, z.s.


Didaktický set Koník jsme vytvořily tak, aby plně vyhovoval pro účely hiporehabilitace a hipoterapie. Propojením sluchu, gestikulace, pohybu, mimiky, haptiky a vizualizace může dojít k mnohem rychlejšímu zvědomování a osvojování si jednotlivých témat a rozvoji komunikace. Zároveň je tak podpořena jemná i hrubá motorika, koordinace pohybů, rytmus, senzorická integrace, neverbální vyjadřování, sociální dovednosti a stimuluje se tak paměť, kreativita a spontaneita.

Po setu Koník, budou následovat další interaktivní sety.

Postupně se rodí nové básničky či písničky doplněné milou a barevnou grafikou korespondující s jednoduchými texty. Témata jsou volená tak, aby jim i ti nejmenší, nebo právě i děti s určitým handicapem mohly porozumět a mohly je tak inspirovat k aktivnímu zapojení se. Ilustrace jsou vytvářené velmi jednoduše a citlivě, aby usnadnily dětem orientaci a propojení vjemů a mohly tak přinášet nové podněty (např. k povídání nebo tvoření).

Zařazujeme i rituální písničky pro všední úkony, které často pomáhají právě v orientaci v čase, a to nejen dětem s handicapem.

Příroda nedala lidem sny, aniž by jim neumožnila je uskutečnit.